להסתיר רגשות בפייסבוק // אמנות טכנולוגית

רקמה של רותם אדריאן חושפת את הצד הנסתר של הסטטוסים בפייסבוק בתערוכה בנושא איידס