“השימוש הפוליטי הקיצוני, הבוטה, הציני, המפר והפוגעני ביצירתו ומורשתו של מר מארלי המנוח,‬ המבזה, בלשון המעטה, את מר מארלי המנוח ופועלו”

יורשיו של בוב מארלי איימו בתביעה על ח”כ אריה אלדד שהשתמש בשיר “Iron Lion Zion”, דיווחתי פה היום. עכשיו קיבלתי את מכתב האיום, וכצפוי, הוא כתוב בעורכדינית חפה מכל אנדרסטייטמנט ואלגנטיות (“עד 100,000 ₪ !‬”).

מה שמעניין במכתב זה שמעבר לתלונה על הפרה טכנית של זכויות היוצרים, הוא מאשים את ח”כ אלדד בסילוף היצירה בצורה שפוגעת בשמו ובכבודו של מארלי. היורשים מתלוננים באמצעות בא כוחם על “השימוש הפוליטי הקיצוני, הבוטה, הציני, המפר והפוגעני ביצירתו ומורשתו של מר מארלי המנוח,‬ המבזה, בלשון המעטה, את מר מארלי המנוח ופועלו” (ומה עוד מבזה את מורשתו? המכתב המיוזע הזה).

היורשים מבקשים את הסרת הסרטון, התנצלות, התחייבות לא להפר את הזכויות שוב ופיצוי של חצי מיליון שקל.

תגובת אלדד, שהתפרסמה פה מוקדם יותר: “לא התכוונו לפגוע בזכויות יוצרים. שימוש בקאברים בסרטים משעשעים ובאמירות פוליטיות הוא אינסופי ומציף את הרשתות. התביעה היא קנטרנית אבל בשל העובדה שטרם בוררה הסוגיה המשפטית הורדנו את הסרט מיד מהאתר”.

המכתב המלא:

‫לכבוד‬
‫מפלגת התקווה‬
‫קרליבך 21‬
‫תל אביב 03746‬

‫א.ג.נ;‬

‫הנדון: הפרת זכויות יוצרים וזכויות מוסריות בסרטון התעמולה “אריות מציון” – התראה‬

‫מרשתי, מדיה מן גרופ בע”מ, מילאה את ידי לפנות אליכם בהתראה ודרישה כדלקמן:‬

‫1. מרשתי היא מו”ל למוסיקה ובין היתר, מרשתי מייצגת בישראל את חברת המולו”ת העולמית‬ ‫יוניברסל ואת עיזבון ויורשי היוצר והזמר האגדי בוב מארלי ז”ל והיא בעלת זכויות היוצרים בישראל‬ (מכוח העברה) ביצירות ספרותיות ומוסיקליות ברפרטואר מיוצגיה.‬

‫2. מר מארלי ז”ל, אשר מרשתי מייצגת את רפרטואר יצירותיו בישראל, הוא הכותב, המלחין, המעבד‬ ‫והמבצע של היצירה המוסיקלית הידועה, המוכרת, המפורסמת והאלמותית “‪”Iron, Lion, Zion‬‬ (להלן: “היצירה”).

‫3. יורשיו של מר בוב מארלי ז”ל, נדהמו לגלות כי היצירה הועתקה על ידכם ו/או על ידי מי מטעמכם‬ ‫ובהרשאתכם, עבורכם, תוך יצירת יצירה נגזרת מהיצירה, בשילוב טקסט בעברית וכי היא שולבה‬ ‫בסינכרוניזציה (שילוב קול ותמונה) במסגרת סרטון תעמולתי פרסומי בשם “אריות מציון”, הכולל‬ ‫טקסטים פוליטיים ימניים קיצוניים להתפקדות ל-“התקווה – מחנה הימין האמיתי”, בו עשיתם‬ ‫ואתם עושים שימוש.

‫4. הסרטון המפר מוצג, בין היתר באתר האינטרנט של המפלגה – ‪ ,www.hatikva.org.il‬בעמוד הראשי,‬ ‫באתר יו-טיוב ולמיטב ידיעת מרשתי, הוצג ומוצג במקומות נוספים.‬

‫5. מרשתי מביעה, בלשון המעטה, את פליאתה ואת שאט נפשה מחוסר תום לבכם, מזלזולכם בזכויות‬ ‫ומהקלות הבלתי נסבלת בה נטלתם לעצמכם את החירות להפר זכויות יוצרים וזכויות מוסריות, עת‬ אתם מתיימרים להיות מפלגה, המתעדת להשתתף בבחירות ולשלוח נציג לבית המחוקקים.‬

‫6. בפעילותכם המתוארת לעיל, הפרתם ואתם מפרים מספר רב של זכויות יוצרים, לרבות, בין היתר ב –‬
‫6.1. העתקת היצירה.‬
6.2. הקלטת היצירה.‬
‫6.3. עשיית יצירה נגזרת ליצירה, תוך שימוש בטקסט פוליטי קיצוני בוטה.‬
‫6.4. שילוב היצירה בסינכרוניזציה (שילוב קול ותמונה) בסרטון.‬
‫6.5. שידור ו/או הקרנת היצירה המשולבת בסרטון בכל אמצעי, פורמט ו/או מדיה.‬
‫6.6. העמדת היצירה המשולבת בסרטון לרשות הציבור.‬

‫7. לא רק זאת, אלא שהשימוש הציני המתואר לעיל ביצירה, המבוצע לרבות לצורך צבירת רווח והון‬ ‫פוליטי, פוגם פגימה גסה ובוטה ביצירה, תוך סילופה ושינויה, מהווה פעולה פוגענית קשה ביצירה‬ ‫ומהווה הפרה בוטה, גסה ופרועה של הזכויות המוסריות הגלומות ביצירה, הכול תוך פגיעה קשה‬ ובוטה בשמו וכבודו של היוצר והאמן בוב מארלי ז”ל.‬

‫8. לתשומת לבכם – על פי הוראות חוק זכות יוצרים, התשס”ח-2007, בגין כל הפרה של זכות יוצרים,‬ ‫זכאיות מרשתי ובעלת הזכויות הן לסעד של צו מניעה, שימנע כל שימוש ביצירה והן לפיצוי כספי ללא‬ ‫הוכחת נזק, בסך של עד 100,000 ₪ !‬

‫9. כמו כן, על פי הוראות החוק האמור, הפרה של הזכות המוסרית מזכה את היוצר לפיצוי כספי ללא‬ הוכחת נזק, בסך של עד 100,000 ₪ !‬

‫10. יורשי מר מארלי, חברת יוניברסל ומרשתי רואים בחומרה רבה את התנהלותכם והתנהגותכם, וכפי‬ ‫שמסרה לי מרשתי, יורשיו של מר מארלי מזועזעים ופגועים עמוקות מהפרת הזכויות האמורה‬ ‫ומהשימוש הפוליטי הקיצוני, הבוטה, הציני, המפר והפוגעני ביצירתו ומורשתו של מר מארלי המנוח,‬ המבזה, בלשון המעטה, את מר מארלי המנוח ופועלו.‬

‫11. אשר על כן, הנכם נדרשים בזאת לפעול, לאלתר וללא שום דיחוי, כדלקמן:‬

‫11.1. לחדול לאלתר מהפרת זכויות היוצרים ומכל שימוש ביצירה ו/או בסרטון המפר בו שולבה‬ ‫היצירה; וכן-‬
11.2. להודיע למרשתי בכתב, לאלתר, כי חדלתם מכל שימוש כאמור בצירוף התחייבות שלא להפר‬ את זכויות מרשתי ו/או בעלי הזכויות שהיא מייצגת, בעתיד; וכן –‬
‫3.11. לפצות את מרשתי ומיוצגיה, בגין הפגיעה בזכויות מרשתי, לרבות הפרת זכויות היוצרים‬ ‫והפרת זכויות מוסריות בתשלום סך אותו מעמידה מרשתי, בשלב זה ולצורכי פשרה בלבד, על‬ ‫סך 500.000 ₪; וכן-‬
‫11.4. לשלם למרשתי את ההוצאות שנגרמו לה בגין טיפול משפטי; וכן-‬
‫11.5. לפרסם, באמצעי תקשורת שיתואמו עם מרשתי, ובנוסח שיתואם עם מרשתי, התנצלות‬ ‫למרשתי ולמיוצגיה, וליורשי מר בוב מארלי המנוח בפרט, לרבות גינוי לכל המפר זכויות.‬

‫12. אם לא תפעלו כנדרש לעיל, לאלתר וללא שום דיחוי, לא יהססו מרשתי ומיוצגיה לנקוט בכל האמצעים‬ ‫המשפטיים העומדים לרשותם, לצורך שמירה על זכויותיהם, מניעת המשך הפרתן והסדרת פיצוים‬ ‫בגין הפרת זכויותיהם.‬

13. למען הסר ספק, יובהר כי אין באמור במכתב זה לעיל משום ויתור ו/או הסכמה ו/או הודאה ו/או‬ ‫השתק ו/או כדי לפגוע בזכות מזכויות מרשתי ו/או מיוצגיה ו/או כדי למצות את טענות מי מהנ”ל.‬

‫14. התראה נוספת לא תישלח !‬

‫בכבוד רב,‬
‫עמית קרמון, עו”ד‬

GDE Error: Unable to determine file type from URL

להורדה (PDF, 93KB)

תגובות

6 תגובות לפוסט ““השימוש הפוליטי הקיצוני, הבוטה, הציני, המפר והפוגעני ביצירתו ומורשתו של מר מארלי המנוח,‬ המבזה, בלשון המעטה, את מר מארלי המנוח ופועלו””

 1. יהונתן on 3 במאי, 2012 23:49

  “חבר הכנסת לא ישא באחריות פלילית או אזרחית, ויהיה חסין בפני כל פעולה משפטית, בשל הצבעה, או בשל הבעת דעה בעל פה או בכתב, או בשל מעשה שעשה – בכנסת או מחוצה לה – אם היו ההצבעה, הבעת הדעה או המעשה במילוי תפקידו, או למען מילוי תפקידו, כחבר הכנסת.” (שם, שם).

  “אכן, כפי שטוען ב”כ התובע, אין כל תכלית לכך שחה”כ מלכיאור יאמר ברדיו שהתובע כהניסט והדבר אינו מקדם את משנתו הפוליטית של הנתבע, אלא שכפי שנפסק, לא את הדברים האסורים יש לבחון, אלא את ההקשר שבו הם נאמרו, וההגנה ניתנת באותם מקרים בהם חברי הכנסת אכן גלשו במילוי תפקידם אל השוליים האסורים.
  החסינות מוענקת מקום שנטען שבוצעה פעולה אסורה, אחרת אין צורך בחסינות” (גם שם)

 2. יהונתן on 4 במאי, 2012 00:18

  ארור תהיה שגרמת לי לכתוב פוסט בחצות הליל שמכיל את שתי התגיות “אריה אלדד” ו”בוב מארלי”.

 3. המפצח on 4 במאי, 2012 00:40

  וכי יש סעיף בחוק האוסר על עורכי דין להיות מטומטמים?

 4. יובל on 4 במאי, 2012 16:18

  מסעיף 1 נשמטה המילה “והחתיכי” בתיאורו של מארלי.

 5. הסודות של גוגל סטריט ויו, סטיב ג’ובס קורא ליבמ נאצים ובוב מארלי נגד אריה אלדד | שישבת | חדר 404 on 5 במאי, 2012 19:19

  […] אריה אלדד מקבל איום בתביעה מיורשי בוב מארלי על שימוש ב”Iron Lion Zion” בסרטון תעמולה […]

 6. כל היתר | רחביה ברמן - רדיקל מקלדת on 6 במאי, 2012 10:32

  […] של המותג בוב מארלי בישראל, מטעם העיזבון והלייבל. והוא מחובר לאינטרנט הנציג הזה… בקיצור, את הסרטון אץ-רץ נילס שלנו להוריד […]

פרסום תגובה

עליך להתחבר כדי להגיב.