הייתי עורך, אבל חסמתם

עו”ד אמיר שמש שלח בשבוע שעבר מכתב [PDF] בשם לקוחו, הרב אמנון יצחק, בו הוא דורש להסיר מוויקיפדיה העברית את הערך על יצחק, או לשנותו כך שלא יכלול לשון הרע (“ייערך בצורה שלא תפגע ברב”).

ציפיתי למכתב עורכדינים סטנדרטי, אבל מצאתי שם משהו מעניין:

הגנה מאפשרות עריכה תוך ההגדרות הפוגעניות נגד הרב מבלי פרסום העורכים (על מנת להגיש תביעה נגדם) מהוה איסור לשון הרע וגם חוסר הגינות מוסרי/ מקצועי מצדכם.

“הגנה מאפשרות עריכה”, כלומר הערך היה חסום לעריכה מזדמנת. זה אכן היה המצב עם הערך על יצחק, סטטוס נדיר בוויקיפדיה ששמור, בין השאר, לערכים שיש ויכוח על העובדות או הדעות בהם, או שהם נתונים להשחתה מתמדת.

אם אני מבין נכון, עו”ד שמש אומר שהוא, ואולי גם לקוחו, היו מודעים לאפשרות לתקן את הערך בעצמם, אולם הם לא יכלו לעשות זאת בגלל החסימה. בהקשר הזה צריך להגיד שאף שהדבר אפשרי טכנית, וויקיפדיה לא מעודדת השתתפות של אנשים בכתיבה ובעריכה של ערך שנוגע להם.