בוטלה המסיבה של “המסך המפוצל”

המסיבה שתוכננה לציון חמש שנים לאתר “המסך המפוצל” נדחתה למועד לא ידוע. פרטים כאן.

תגובות

פרסום תגובה