אני לא אומרת שיש אוסטרליה ואני לא אומרת שאין אוסטרליה, אני לא חקרתי בעניין


עידו קינן

Is "kangaroo" in the Monster Manualm?, by Scurzuzu (cc-by-nc)

שוסטר: […] ובינינו לבין עצמנו, גברת מרקוס, את אומרת “איך הולכים האנשים באוסטרליה”. את ראית פעם את אוסטרליה?

מרקוס: לא.

שוסטר: את בדקת אם יש בכלל אוסטרליה?

מרקוס: מה זאת אומרת “אם יש אוסטרליה”?

שוסטר: כן כן, מה ששמעת, “אם יש אוסטרליה”. כי מי מספר לנו על אוסטרליה, מי מפיץ מפות של אוסטרליה, חומר על אוסטרליה, מי מנסה לשכנע אותנו שיש מקום כמו אוסטרליה? – השגרירות האוסטרלית. והם הרי לא אובייקטיביים, הם אוסטרלים.

מרקוס: תסלחי לי מאוד, גברת שוסטר, מה שאמרת לגבי כדור הארץ אני מודה שיש בזה משהו, אבל לגבי אוסטרליה, באמת.

שוסטר: אני לא אומרת שיש אוסטרליה ואני לא אומרת שאין אוסטרליה, אני לא חקרתי בעניין, אבל לקבל את מה שמוכרים לי כדבר מובן מאליו, את זה אני לא מוכנה.

שר המשפטים יעקב נאמן: “כל נושא בתי הסוהר לא נמצא במסגרת סמכויות משרד המשפטים. אני לא יודע, כדי להשיב את השאלות שלכם. הן חייבות להיות מופנות לשר לביטחון פנים, שממונה על בתי הסוהר. אין ספק, שאם הטענות האלה נכונות – הדבר טעון בדיקה”.

• מתוך “שוסטר” של חנוך לוין ודיון בכנסת. דרך מוטי פוגל.

תגובות

פרסום תגובה

עליך להתחבר כדי להגיב.