נראה לי שמצאתי דרך למנוע מפייסבוק לאסוף עלי מידע

בעצם אולי לא.

תגובות

פרסום תגובה