חוק העמותות חוזר // שוברים אמברגו

Broken type, by Javier Garcia (cc-by-nc)

Broken type, by Javier Garcia (cc-by-nc)

רוצים לקרוא על שובו של חוק העמותות? הצעת חוק מתוקנת בנושא הונחה על שולחן הכנסת היום. ההודעה לעיתונות נשלחה באמברגו לפרסום מחר ב-6:30 בבוקר, אבל אני לא חתמתי על שום אמברגו.

תזכורת: הנחיתו עליכם אמברגו מבלי שהסכמתם? שלחו את החומר אל ת”ד 404 ואפרסמו כאן.

להורדה (DOCX, 15KB)

להורדה (DOC, 43KB)

חוק העמותות חוזר בגרסה מרוככת
יו”ר סיעת הבית היהודי, חברת הכנסת שקד: ” ציבור הבוחרים בישראל בטוח שעל ידי שלשול פתק לקלפי הוא קובע את אופייה של המדינה, וכך צריך להיות. לצערי האמת שונה. ארגונים מסוימים, הממומנים על ידי מדינות זרות , הם אלו הנותנים את הטון הבולט לחיים במדינתנו”
“חוק העמותות הוא עוד צעד בדרך לביצור מעמדה של מדינת ישראל כמדינת יהודית ודמוקרטית”
היום,9.7.2013, הוגשה הצעת חוק העמותות על שולחן הכנסת על ידי יו”ר סיעת הבית היהודי, ח”כ איילת שקד ויו”ר סיעת ישראל ביתנו ח”כ רוברט אילטוב הצעת החוק קוראת להגן על הדמוקרטיה הישראלית על ידי הגבלת כוחן של ממשלות זרות, אשר מתערבות באופן ברור בשינוי אופייה של מדינת ישראל ובתדמיתה בעולם.
ההצעה קובעת כי : “עמותה לא תקבל תרומה העולם על 20,000 ₪ בשנה מישות מדינית זרה, אם יש במטרותיה או במעשיה של העמותה , או במעשיו של חבר העמותה, מקבל שכר בה או חבר הנהלתה אחד מאלה: (א) קריאה להעמדה לדין של חיילי צה”ל בערכאות בינלאומיות. (ב) קריאה לחרם , משיכת השקעות, או סנקציות על מדינת ישראל או אזרחיה. (ג) שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. (ד) הסתה לגזענות. (ה) תמיכה במאבק מזויין של מדינת אויב או של ארגון טרור, נגד מדינת ישראל.
הצעת החוק נולדה מן הנתונים של דו”חות שערך ארגון “אם תרצו”, אשר הראו כיצד ממשלות זרות, היו מעורבות במימון ארגונים ישראלים, אשר עסקו במישרין ובעקיפין בתביעות נגד קצינים בכירים בצה”ל בבתי משפט בינלאומיים, בקריאה לחרמות וביצירת דה- לגיטימציה על ישראל . גם היום, ממשלות זרות מעורבות, באמצעות תמיכה בארגונים קיצוניים, בניסיונות בלתי פוסקים לחיסול אופייה היהודי והדמוקרטי של מדינת ישראל.
בין המקרים הבולטים המראים את השפעתם של ארגונים אלו על קביעת דעת קהל עולמית על ישראל וצה”ל הם : דו”ח גולדסטון והמשט לעזה. דו”ח גולדסטון פורסם, כזכור, לאחר מבצע עופרת יצוקה וכלל עשרות ציטוטים שקריים שסופקו לוועדה על ידי ארגונים שקיבלו כספים ממדינות זרות. לאחר בדיקת הנתונים אמר השופט גולדסטון בעצמו שאילו היה כותב את הדו”ח היום, הוא לא היה נראה כפי שנראה דאז. עם זאת, אות הקין נותרה על צבא ישראל והרושם בעולם נחתם.
גם לאחר המשט לעזה האשימו ארגוני דה לגיטימציה כגון בצל”ם ועדאלה את צה”ל אשר אמרו כי ” ההתקפה הצבאית של ישראל מפרה את המשפט הבינלאומי כיון שהיא מכוונת כלפי אזרחים ומטרות אזרחיות, ועירבה שימוש בכוח לא-מידתי.”
יו”ר סיעת הבית היהודי, ח”כ איילת שקד: ” לא ייתכן שמדינת ישראל תאפשר מעורבות בלתי מוגבלת של מדינות זרות, אשר משפיעות על אופייה וערכיה. הדמוקרטיה הישראלית נמצאת תחת מתקפה כפולה. כספים זרים מעוותים את כוחו ורצונו של הבוחר הישראלי ונותנים למיעוט קיצוני יכולת ביטוי גדולה מלרוב הציבור הישראלי. מיעוט קיצוני זה מסכן את מדינת ישראל ומשמש כראש החץ העולמי לדה-לגיטימציה של ישראל. החוק חשוב זה יעזור בצורה דרמטית להיאבק בתופעת זו ולשים גבול בפני מדינות זרות להתערבות בענייניה הפנימיים של ישראל “.
יו”ר סיעת ישראל ביתנו , ח”כ רוברט אילטוב אמר :” ישנן עמותות שמנצלות לרעה את מהמעמד הציבורי שלהן, ופועלות נגד מדינת ישראל כמדינה יהודית וציונית. עמותות אלו חותרות לפירוק יסודות המדינה ופועלות ליצירת תדמית שווא, שלילית ולא אובייקטיבית בזירה הבינ”ל. לכן יש צורך לצמצם את יכולתן להשחיר את פני מדינת ישראל “.
“אויבי ישראל ממתגים את המאבק נגדה תחת הכותרת “מאבק למען זכויות אדם”, אך הלכה למעשה הם עוסקים בצורה אובססיבית בדה לגיטימציה של ישראל. על כנסת ישראל לפעול בנחישות להגן על הדמוקרטיה הישראלית מפני אלו המבקשים להחריבה”. אמר רונן שובל –יו”ר “אם תרצו”.

הכנסת התשע-עשרה

הצעת חוק של חברי הכנסת

הצעת חוק העמותות (תיקון – תמיכה של ישות מדינית זרה בעמותות בישראל), התשע”ג–2013

תיקון סעיף 36א 1. בחוק העמותות, התש”ם–1980 , בסעיף 36א –
(1) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
“(א1) עמותה לא תקבל תרומה העולה על 20,000 ש”ח בשנה מישות מדינית זרה, אם יש במטרותיה או במעשיה של העמותה, או במעשיו של חבר העמותה, מקבל שכר בה, או חבר הנהלתה, לפי העניין, במפורש או במשתמע, אחד מאלה:
(א) קריאה להעמדה לדין של חיילי צה”ל בערכאות בינלאומיות;
(ב) קריאה לחרם, משיכת השקעות, או סנקציות על מדינת ישראל, או אזרחיה;
(ג) שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית;
(ד) הסתה לגזענות;
(ה) תמיכה במאבק מזויין, של מדינת אויב או של ארגון טרור, נגד מדינת ישראל.”
בסעיף זה, “ישות מדינית זרה” – כהגדרתה בסעיף 36א לחוק העמותות, התש”ם–1980

דברי הסבר
הצעת החוק מבקשת לצמצם את מעורבותן של ישויות מדיניות זרות בדמוקרטיה הישראלית המתבצעת דרך תמיכה כספית בעמותות, אשר מטרותיהן, או מעשיהן בפועל, חורגים חריגה גסה מגבולות השיח הדמוקרטי הישראלי ומהווים ניסיון לפגיעה של ממש והתערבות קשה ומהותית במאפייני היסוד של מדינת ישראל וריבונותה.
ההצעה קובעת כי עמותה לא תוכל לקבל תרומה הגבוהה מסכום של 20,000 ₪ מישות מדינית זרה במידה ויש במטרותיה או במעשיה של העמותה, או במעשיו של חבר העמותה, מקבל שכר בה, או חבר הנהלתה, לפי העניין, במפורש או במשתמע, אחת מחמש החלופות המנויות בסעיף 1(א1).
על מנת שלא לאפשר לעמותה לפעול דה פקטו בתחומים המנויים בחוק בכסות של פעולה עצמאית של אחד מחבריה, מבקשת ההצעה לקבוע כי הוראות החוק יחולו גם במקרים בהם חברי עמותה, שכיריה, או חברים בהנהלתה פועלים בתחומים המנויים.

תגובות

פרסום תגובה