חומת-העצב של ימי הזכרון, השואה, ט’ באב וכיפור • מידע

אוסף החוקים, התקנות וההחלטות מאחורי חומת-העצב, שמונעת צפייה בשידורים “לא-עצובים” בטלוויזיה בימי האבל והזכרון הלאומיים והדתיים. יש עוד שלא כללתי פה? אנא שילחו אלי לת”ד 404.

• כללי הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו (שידורי תכניות טלוויזיה בידי בעלי זיכיון) התש”ע-2009 [פדף]
ימים בעלי אופי מיוחד
36. (א) בעל זיכיון לא ישדר שידורים ביום הכיפורים, החל בשעה שלפני כניסת החג ועד שעה לאחר יציאתו.
(ב) בעל זיכיון יתכנן את לוחות התכניות שהוא מגיש לאישור הרשות, תוך התחשבות בימי החג והמועד ובימי הזיכרון והאבל החלים בתקופה שאליה מתייחסים הלוחות.
(ג) בעל זיכיון יתאים את שידוריו בימי חג ומועד לאופי המקובל של ימים אלה.
(ד) בעל זיכיון יתאים את שידוריו בימי אבל וזיכרון לאופי המקובל של ימים אלה;

פרק ג’: אפיון השידורים ותוכנם
6. (ב) בעל הזיכיון ישבץ בלוח התכניות שלו תכניות מהפקה מקומית בנות 24 דקות לפחות העוסקת בהרחבה בימי חג, מועד, זיכרון או ציון ממלכתי, שבהם יבחר, שיהיה בהן כדי להעמיק את ידיעת הציבור ואת תודעתו לאותם ימים (להלן – תכניות לימים מיוחדים), שישודרו בין השעות 19:00 ו–24:00 באותם ימים או בימים שקודמים להם; ראה המנהל כי בעל הזיכיון שיבץ תכניות לימים מיוחדים בהיקף שאינו הולם, רשאי הוא להורות לו להוסיף תכניות לימים מיוחדים ללוח התכניות שלו.

• כללי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (שידורי תכניות טלוויזיה בידי בעל זיכיון), התשס”ג-2002 [פדף]

(ד3) המנהל רשאי להורות לבעל זיכיון המשדר ביום מועד, זיכרון או ציון ממלכתי, שאינו יום כאמור בסעיפים קטנים (ד) סיפה, (ד1) או (ד2), לשדר בו תכנית אשר עוסקת בנושא של אותו יום, באורך של 24 דקות לפחות.

טלוויזיה עצובה. תמונה: Toby Evans (cc-by-nc)

• כללי התקשורת (בזק ושידורים) (בעל רישיון לשידורים) התשמ”ח-1987 [פדף]
שידורים בימי חג ושבת ובימי זכרון ואבל [תיקונים: התשנ”ו (מס’ 3), התשס”ג, התשס”ח]
5א. (א) בעל רישיון יקיים את שידוריו העצמיים בחגי ישראל ובימי זיכרון ואבל, במתכונת ההולמת את אופיים.
(ב) בחגי ישראל ובימי זיכרון, או בסמוך אליהם, יקצה בעל רישיון זמן שידור נאות לשידורים הנותנים ביטוי להוויה הישראלית ולמורשת ישראל בהקשר למועדים האמורים; שידורים כאמור יהיו בהיקף שלא יפחת משתי שעות שידור בכל מועד ובכל יום זיכרון, לפחות אחת מהן בשידור ראשוני, וחלקן הארי ישודר בערוצים לילדים ונוער במקבץ השידורים הבסיסי.

• החלטת המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין מס’ 2-23/2004, מיום 02.09.04: כללי שידורים חדשים [פדף]
שידורים בימי חג, אבל וזיכרון
(א) בעל רשיון יקיים את שידוריו העצמיים במועדי ישראל ובימי זיכרון ואבל במתכונת ההולמת את אופיים.
(ב) בעל רשיון יקצה זמן שידור נאות במועדי ישראל ובימי זיכרון לשידורים הנותנים ביטוי להוויה הישראלית ולמורשת ישראל בהקשר למועדים האמורים. שידורים כאמור יהיו בהיקף שלא יפחת משתי שעות שידור ראשוני בכל מועד ובכל יום זיכרון, וחלקן הארי ישודר בערוץ לילדים במקבץ השידורים הבסיסי.
(ג) ביום הכיפורים לא ישודרו שידורים עצמיים ולא יתורגמו לעברית שידורים שאינם עצמיים.

תגובות

2 תגובות לפוסט “חומת-העצב של ימי הזכרון, השואה, ט’ באב וכיפור • מידע”

  1. אמיר on 15 במאי, 2016 05:08

    איך החוק מגדיר ‘שידור’? החוקים הנ”ל חלים על סלקום טיוי? על נטפליקס?

  2. עידו קינן on 15 במאי, 2016 10:20

    אמיר, אני לא יודע מה ההגדרה של שידור בחוק, אבל אני יודע שהכללים הללו לא תקפים לנטפליקס וסלקום טי.וי. דובר משרד התקשורת אמר לי בספטמבר 2015: “השידורים באינטרנט לא מוסדרים, להזכירך. […] בוועדה החדשה שתוקם בקרוב בהשתתפות נציגי הממשלה ידונו הסוגיות בשוק השידורים”.

פרסום תגובה