מה אומר התמרור הזה?

אלוירה גנדלמן צילמה את התמרור, והיא כותבת: “מה שאני רואה בתמרור האמיתי לחלוטין הזה שמצוי במגרש החניה של הבריכה של הטכניון זה ‘זהירות! כאן עוברים חייזרים ודובי קוטב!'”.

ומה אתם רואים בתמרור?