איות כוזב במסמכי תאגיד

אתר קבוצת שטראוס > עברית > אודות הקבוצה > דירקטוריון החברה.

הופ, הדירקטוריון הופך לדריקטוריון: