כלכלה קלינגונית

הירושלמית מלשינה שבסגל הפקולטה המחלקה לכלכלה של האוניברסיטה העברית מסתתרים טרקיז בארון, שנחשפים במבחנים.

במבחן “תורת המחירים ב’ – תשס”ד“, שאלה 5, אנחנו למדים שהקלינגונים הם שתיינים:

klingon-test-1.jpg

ובמבחן “תורת המחירים ב’ – תשס”ה“, שאלה 5, אנחנו מגלים שיש להם בעיה חמורה בכוח העבודה עם 50% עובדים עצלים:

klingon-test-2.jpg

ועם זאת, הם מפעילים מדיניות קשוחה נגד עובדים זרים, במיוחד מרומליה השכנה, הליברלית יותר ביחסה למהגרי עבודה:

klingon-test-3.jpg

ובאותו עניין – אתר פסטיבל אייקון מופיע בגרסאות בעברית, אנגלית, רוסית, ערבית וקלינגונית:

icon-festival-in-klingon.jpg