תנאי השימוש של אתר “ישראלי”: בלי זכויות

בעקבות הפוסט על הזמנת הבלוגרים לבטא של “ישראלים”, הרשת החברתית של “ישראלי”, הבלוגר חתול תעלול הפנה את תשומת לבי לסעיף בעייתי בתנאי השימוש שצורפו לאותו אימייל, שהוא אחד ממכותביו:

הנך מסכים במפורש כי העלאת תכנים לאתר, לרבות לכל מקום באזור הגולשים באתר על ידך, מקנה למערכת רישיון לפרסם ולהשתמש בתכנים אלו בכל מקום שהוא ועשיית כל שימוש שהוא, תוך הזכרת שמו של יוצר התוכן או תוך השמטתו, בתמורה או שלא בתמורה, לרבות, אך מבלי למעט, הצגה בפומבי של התוכן במסגרת האתר או שלא במסגרתו, עריכתו, שינויו, העברתו לצד שלישי לצורך פרסומו וכיו”ב, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא כל תמורה שהיא למי שיצר את התוכן האמור, גם במקרים בהם ייווצרו הכנסות בגין השימוש בתכנים אלו.

והוא תוהה:

זכויות קניין רוחני? מישהו? משהו?!

אני אישית אמרתי שעד שלא יהיה שינוי של הדבר הזה, אני לא מצטרף. אבל אני מניח שיהיו רבים שכן, ואולי דווקא אותם צריך להזהיר…

לפני שנה וחצי, אותו חתול תעלול הוביל מאבק דומה בנוגע ל”המקלדת”, אנתולוגיית סיפורי הבלוגרים של תפוז אנשים, שתקנון ההצטרפות אליה הכיל סעיפים שנטלו מהכותבים את זכויות היוצרים החומריות (תשלום) והמוסריות (קרדיט) על הסיפורים. בעקבות הפרסום בבלוגו, הנהלת האתר הסירה את הסעיפים הבעייתיים. אולי גם הפעם הוא יצליח, במיוחד לאור העובדה שחוק זכויות היוצרים לא מאפשר לנשל יוצר מזכויותיו המוסריות על יצירתו, גם אם ויתר על זכויותיו החומריות.

הנה תקנון השימוש המלא של “ישראלי” שנשלח לבלוגרים. אם אתם מוצאים בו עוד סעיפים בעייתיים, וגם אם אתם מוצאים סעיפים כאלה בתקנונים של אתרים אחרים, ת”ד 404 מחכה להלשנות שלכם.

תקנון – תנאי שימוש באתר

ברוך הבא לפורטל “ישראלי” (“israeli.co.il”, להלן: “האתר”), המנוהל והמופעל על ידי מערכת האתר “ישראלי” (להלן: “המערכת”) של חברת “הירש מדיה” (להלן: “החברה”). האתר כולל רשת חברתית שנועדה להוות עבורך פלטפורמה לביטוי עצמי ולהחלפת רעיונות עם גולשים אחרים, להקמה ולהשתתפות בקהילות במגוון נושאים, לכתיבת בלוגים ועוד (להלן: “אזור הגולשים”). אנו מקדמים בברכה את כניסתך לאתר ולאזור הגולשים בו ומקווים כי חווית הגלישה שלך תהיה מהנה ככל האפשר. כל האמור בתקנון זה בלשון זכר מתייחס גם לנקבה והדבר נעשה מטעמי נוחות בלבד.

אנא קרא בעיון את תנאי השימוש בטרם תתחיל לגלוש באתר, שכן כניסתך לאתר ושימושך באזור הגולשים בו מעידים על הסכמתך המלאה לכל אחד מתנאי שימוש אלה.

1 אזור הגולשים באתר נועד לשימוש פרטי בלבד וכל שימוש מסחרי בו ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב מאת החברה הנו אסור.

2 כל התוכן המצוי באזור הגולשים באתר, מקורו במשתמשי האתר ולא במערכת. המערכת אינה אחראית לתכנים המפורסמים על ידי הגולשים, ותכנים אלו אינם מבטאים את דעתה. המערכת אינה מציגה מצג כלשהו לגבי התאמה, אמינות, היעדר נגיפי מחשב או רכיבים מזיקים אחרים ודיוק התכנים לכל מטרה שהיא. האחריות הבלעדית לתוכן שהועלה לאתר על ידי משתמש ולתוצאות שינבעו ממנו, חלה על המשתמש שהעלה את אותו תוכן.

2.1 כל שימוש לא מורשה על ידי גורם שלישי או כל גוף אחר בתכני הגולשים באתר או באזור הגולשים שבו, או בכל תוכן שמקורו בתכני גולשי האתר מהווה הפרה של חוק זכויות יוצרים.

3 כל שימוש והסתמכות של הגולש על כל שירות, תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המסופקים על ידי האתר או המופיעים באתר, נעשים על פי שיקול דעת הגולש ועל אחריותו הבלעדית והוא פוטר את האתר ואת החברה מכל אחריות בקשר לכך.

4 בהסכימך לתנאי השימוש הנך מתחייב להימנע מלפרסם באתר תכנים פוגעניים, שקריים, בעלי אופי מיני בוטה, מעליבים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע עבירות פליליות או עוולות אזרחיות, פוגעים בפרטיות או בשמו הטוב של הזולת, מזיקים, מפרי זכויות קניין רוחני, סימני מסחר, פטנטים, סודות מסחריים, או זכויות קניין אחרות של גורם כלשהו; תכנים אשר מכילים נגיפי מחשב וכיו”ב תוכנות ותכנים העלולים לפגוע בתפקוד המחשב או הרשת של אדם אחר או ברכושו; תכנים שיש בהם כדי להטעות צרכן או תכנים בעלי אופי או תוכן עוין, מאיים, גס, גזעני, פוגע ברגשות הציבור, או העלול להוות בסיס לתביעה אזרחית או המהווה הפרה אחרת של החוק הישראלי. כמו כן, הנך מתחייב להימנע מלהשתמש באתר באופן העלול להזיק לו או להפריע לשימוש של גורם אחר כלשהו בו ולהנאה שלו ממנו.

5 בנוסף, הינך מתחייב להימנע מלבצע את הפעולות הבאות:

5.1 פרסום או הצעה למכור או לקנות סחורות או שירותים למטרה עסקית כלשהי, ללא קבלת אישור החברה מראש.

5.2 הורדת קובץ שהוצב על-ידי משתמש אחר באתר ואשר ידוע לך או שצריך להיות ידוע לך כי לא ניתן להפיצו באופן חוקי בצורה זו ו/או הצבת לינק/קישור לקובץ שכזה.

5.3 כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם.

5.4 שימוש בשם של אדם או גוף אחר לצורך יצירת זהות כוזבת כדי להטעות אחרים.

5.5 פרסום חומר הפוגע או העשוי לפגוע במוניטין ובשם הטוב של המערכת.

5.6 איסוף, שימוש, הורדה או העתקה של רשימת גולשים או של מידע לגבי גולשים או מסירת מידע כאמור (בתמורה או שלא בתמורה) לגורם כלשהו.

5.7 העלאת, כתיבת או פרסום תכנים שיש בהם משום שליחת דואר זבל, (SPAM), או משלוח המוני של הודעות דואר אלקטרוני ללא בקשה מפורשת שהתקבלה מהמשתמשים אליהם נשלחו ההודעות.

5.8 הצפת הודעות סרק בפורומים, בתגובות לכתבות או בכל מקום אחר באתר.

5.9 העברת נגיפי-מחשב בתוכנות, קודים או אפליקציות, ובזאת כלולים קודים זדוניים, סוסים טרוייאנים, תולעים ודומיהם. כמו כן הנך מתחייב לפעול בהתאם לחוק המחשבים הישראלי ובשום מקרה לא לפעול בדרך העומדת בניגוד, סתירה או הפרה של חוק זה.

5.10 עשיית שימוש כלשהו במאגרי המידע והנתונים של האתר, או בכל חלק מהם, וזאת ללא אישור מראש ובכתב של הנהלת האתר.

6 החברה רשאית לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתה מפרים תנאי מהתנאים המופיעים בסעיפים 4 ו-5, ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו, והיא רשאית למחוק תכנים כאלו בכל עת.

7 הנך מסכים במפורש כי העלאת תכנים לאתר, לרבות לכל מקום באזור הגולשים באתר על ידך, מקנה למערכת רישיון לפרסם ולהשתמש בתכנים אלו בכל מקום שהוא ועשיית כל שימוש שהוא, תוך הזכרת שמו של יוצר התוכן או תוך השמטתו, בתמורה או שלא בתמורה, לרבות, אך מבלי למעט, הצגה בפומבי של התוכן במסגרת האתר או שלא במסגרתו, עריכתו, שינויו, העברתו לצד שלישי לצורך פרסומו וכיו”ב, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא כל תמורה שהיא למי שיצר את התוכן האמור, גם במקרים בהם ייווצרו הכנסות בגין השימוש בתכנים אלו.

8 ידוע לך כי התכנים שאתה מפרסם מצויים ברשת האינטרנט ולכן תכנים שתפרסם עשויים להיות נגישים לכל משתמשי האינטרנט. המערכת אינה אחראית לתגובות אותן תקבל או לכל נזק שייגרם כתוצאה מהתכנים שבחרת לפרסם. כמו כן, ידוע לך כי המערכת לא תהיה אחראית לגישה או לשינוי היצירות שלך על ידי גולשים אחרים.

9 כל זכויות הקניין הרוחני בעיצוב, בקוד ובתוכן האתר, הן באזור הגולשים והן בחלקים אחרים שלו, שייכות לחברה בלבד. במקרה של הצגת ו/או העתקת תכנים המופיעים במקום כלשהו באתר, הדבר יותר אך ורק תוך כדי ציון המקור במיקום ובגודל בולט וקישור אליו, כל זאת מבלי לפגוע בזכויות המוחלטות של בעלי האתר על התוכן.

10 בהסכימך לתנאי השימוש הנך מצהיר כי ידוע לך כי המערכת רשאית להשתמש באתר כפלטפורמה לכל פרסומת שתראה לנכון לפרסם בו, ובכל עמוד באתר, לרבות בכל מקום באזור הגולשים.

11 חלק מן השימושים באתר, כגון פתיחת פרופיל משתמש, פתיחת קהילה, פתיחת בלוג ועוד, מחייבים רישום ומסירת פרטים אישיים. נתונים אלה ישמרו במאגר המידע של המערכת והמערכת תנקוט באמצעים המקובלים לאבטחת מידע על מנת להגן על נתונים אלו. המשתמש מוותר מראש על כל תביעה כנגד המערכת בעניין חדירה בלתי מורשית למאגר המידע, בין שתגרור אחריה פגיעה כלשהי למשתמש ובין אם לאו.

12 הנך מסכים לכל שימוש שיבחר לעשות האתר בפרטיך האישיים לשם שליחת עדכונים מסוגים שונים לכתובת הדואר האלקטרוני שהזנת בעת הרישום לאתר. פרטיך ישמשו גם במקרים של הפצת מידע פרסומי ו/או שיווקי, בהתאם לצרכי האתר ועל פי החוק.

13 פרטיותך חשובה לנו. עם זאת, המערכת לא תימנע ממסירת פרטיך לצד שלישי ללא קבלת רשות ממך אם תמצא פעולה זו חיונית כדי לאכוף עליך את תנאי השימוש, כדי לציית לדרישות הדין או כדי למלא אחר פסיקה בהליך משפטי, או באם היא מאמינה בתום לב כי עשויים להינקט כנגדה צעדים בגין פעולות לא חוקיות לכאורה שביצעת תוך פעילותך באתר.

14 הנך מתחייב לשפות את החברה או צד שלישי בגין כל תביעה או נזק שיגרמו מאי קיום הוראות אחד או כמה מתנאי השימוש או הפרת הוראות החוק, לרבות הוצאות משפטיות.

15 המערכת, עובדיה ומי מטעמה לא ישאו בכל אחריות לנזק שייגרם בנסיבות שמעבר לשליטתם, וכן, לא ישאו בכל אחריות לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים המופיעים באתר (לרבות על ידי קטינים וכתוצאה מנגיפי מחשב) ו/או בשל הורדה של כל חומר מהאתר ו/או בגין כל שימוש בשירותי האתר.

16 בשום מקרה, לא ייחשב סיוע מצד האתר כמטיל אחריות כלשהי על האתר. זאת, גם במידה והסיוע נעשה בעקבות פניית הגולש, וגם במקרים בהם האתר יזם את הסיוע.

17 שירותי האתר השונים מסופקים כמו שהם, ללא אחריות משום סוג מצד האתר. בין השירותים שמספק האתר כרוך סיוע של צדדים שלישיים, ואין בכך משום כל נטילת אחריות של האתר על איזה מעשה או מחדל של צדדים שלישיים. כמו כן, האתר אינו אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לגולש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מקרה, מעשה או מחדל כאמור.

18 האתר אינו מתחייב כלפי הגולשים והמשתמשים הרשומים והלא רשומים או כלפי כל אדם או גוף אחר, כי השירותים המסופקים באתר יסופקו ללא הפרעה כלשהי מבלי הפסקות או יתקיימו בבטחה וללא תקלות. כמו כן, האתר אינו מתחייב כי השירותים הנ”ל יהיו חסינים מפני חבלה בשרתים או מחשבים בהם עושים האתר, או צדדים שלישיים הבאים עמו בקשרים, שימוש כלשהו.

19 האתר שומר לעצמו את הזכות לנתק או להגביל או להפסיק את אספקת השירותים בכל עת שיראה לנכון על מנת לבצע פעולות תחזוקה או פעולות הקמה חיוניות או מיידיות במערכותיו. כמו כן, זכות זו שמורה גם למצבי חירום לאומי או לפעולה מטעמים של בטחון לאומי.

20 בשום מקרה לא תוסר מעל הגולש החובה לנהוג בהתאם לתנאי תקנון זה. חובה זו חלה על הגולש גם במקרה של חסימה, הפסקה או הגבלת שירותי האתר. במקרה של פעולה כנגד גולש, אינה מוטלת שום אחריות על האתר בגין נזק ו/או הוצאה ו/או עגמת נפש ו/או נזקים אחרים.

21 האתר יוכל לשנות מעת לעת את מבנהו, עיצובו, את מכלול השירותים הניתנים על ידו או חלק מהם, את היקף השירותים הללו ואת זמינותם וכל היבט אחר הכרוך בהם. כל השינויים הללו יבוצעו מבלי להודיע על כך מראש, בתנאים ובדרכים המתאימים למנהלי האתר. לגולש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

22 האתר עושה שימוש ב”עוגיות” (cookies), וזאת על מנת לשפר את יעילות ומהירות השימוש בכליו ובשירותיו השונים על-ידי המשתמשים, וכן ועל מנת לאסוף נתונים סטטיסטיים על השימוש באתר. קבצי ה-cookie, אשר אינם חושפים כל מידע אישי אודות המשתמש באתר, יוצבו בדיסק הקשיח של מחשב המשתמש, שמצידו יוכל למחוק אותם בכל עת שיחפוץ.

23 האתר שומר לעצמו את הזכות לעדכן את התקנון מעת לעת, לשנות שירותים ו/או לסיימם, על פי שיקול דעתו הבלעדית וללא צורך במסירת הודעה כלשהי. על כן מומלץ לעיין בתנאים האלה מדי פעם, כדי שתהיה מודע לשינויים. התקנון החדש והשירותים השונים יחייבו את כל הגולשים באתר מרגע פרסומם באתר.

24 כל מקרה של פירסום תנאי שימוש אחרים או כל פירסום אחר הסותרים או אינם עומדים בכפיפה עם תקנון זה – יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה את תנאי השימוש באתר.

25 סמכות השיפוט הבלעדית לבירור כל מחלוקת בקשר לשימוש באתר, היא של בית המשפט המוסמך בתל אביב.

אנו מאחלים לך הנאה מהביקור באתר וחוויית גלישה מהנה.

מערכת פורטל “ישראלי”

תגובות

תגובות

Powered by Facebook Comments

תגובות

5 תגובות לפוסט “תנאי השימוש של אתר “ישראלי”: בלי זכויות”

 1. אלעד תייר on 28 בספטמבר, 2006 22:04

  גם אני קיבלתי הזמנה כזאת, לאחר טלפון שקיבלתי ממישהי שקשורה לאתר.

  אני חושב שעורכי האתר שכחו שהבלוגרים שאליהם הם פנו הם יוצרי התוכן
  באתר, ועוד הם שכחו שאותם בלוגרים גם לא חייבים להשתתף, וכנראה שלכל בלוגר
  כבר יש בלוג (במערכת פרטית או לא פרטית) והם לא ממש זקוקים לשירותים
  החדשניים המפתיעים והתוססים שהאתר מציע.

  זה קצת מצחיק, לבקש מבלוגרים (שחלקם מאוד ותיקים כנראה) שיכתבו באתר שלך,
  ולבקש מהם לחתום על הסכמים כמו זה.
  (בכלל – לשלוח “חוזה שכזה” למישהו שאתה בעצם – בעקיפין, מבקש ממנו
  איזו טובה – לפרסם תוכן באתר שלך, שזה לתת את הפוש הראשון).

  לא תודה, לא רוצה לנסות.
  (וגם לא רוצה לחזור כל פעם לתקנון, כדי לבדוק שהנהלת האתר לא שללה ממני עוד זכויות
  על התוכן שלי בלי להודיע לי על זה כדי להחליט מה אני עושה איתו (סעיף 23)).

  את העיתון אני אמשיך לקרוא, משעמם לי ברכבת. והוא דווקא סבבה.

 2. חתול תעלול on 28 בספטמבר, 2006 22:53

  סה”כ מדובר בתקנון די סטנדרטי, שבו האתר מסיר מעצמו כל אחריות אפשרית, אם כי שומר לעצמו את הזכויות על כל התכנים. לא יודע עד כמה כל העסק חוקי, אבל זה מאוד Common Practice, וזה בוודאי מסריח.

  אם תרצה, יש לי כאן משהו דומה מלפני חודש בדיוק:
  http://www.tapuz.co.il/blog/ViewEntry.asp?EntryId=779507

 3. יוני on 29 בספטמבר, 2006 10:27

  אני אחד מהלוגרים שהוזמנו ל”ישראלי”.
  נכנסתי אמש, ואני לא יודע על מה אתם מדברים. המילים שאתם מדברים עליהן פשוט לא קיימות בתנאי שימוש המופיעים באתר.

  להפך, מהכתוב שם אני מבין שהם לוקחים על עצמם אחריות דווקא כן לפרסם, תמיד, את שם הכותב בכל פרסום.

  אולי חלה טעות והם תיקנו אותה מהר, אבל כדאי לא לעשות להם עוול.

  דווקא נחמדה המערכת שלהם.

 4. Room 404 on 29 בספטמבר, 2006 10:34

  […] חדר 404 (מי הזיז את התקציב שלי?” (שם זמני לספר מנהלים בכתובים « תנאי השימוש של אתר “ישראלי”: בלי זכויות […]

 5. אלעד תייר on 29 בספטמבר, 2006 13:39

  בדקתי אצלי במייל (שם נמצא התקנון) והסעיפים כן מופיעים.

  אני לא אוהב את הפרנואידיות של “הולכים לגנוב לי תוכן” – זה אינטרנט, אתה מפרסם
  תוכן (לא משנה באמת כמות ואיכות) ויכול להיות שהוא יגיע למקומות שאולי לא רצית שהוא יגיע אליהם, וגם אם חתמת עליהם ממש בגדול את השם שלך ובכל פיסקה הזכרת מי אתה – עדיין מישהו יוכל לקחת את זה ולהוריד את הקרדיט.

  אבל כאן לי לפחות העניין נשמע קצת מוזר, יכול להיות שזה חוזה סטנדרטי, אבל
  אני אישית ימשיך להסתפק במה ששאר העולם מציע עד שהסעיפים האלו
  ישונו (הסעיף המדובר וגם סעיף 23 – כי ככל שאני יודע עדיין לא לוקחים מיסים
  על שליחת מייל, אז עדכון בתקנון הוא משהו שדי חשוב לי – בדיוק כמו שאני שונא
  שחברות האינטרנט למשל לא מודיעות לי כשהם מעלות את מחיר החבילה).