If they take away my stapler, I’m gonna Jello-down the building

בשבוע שעבר עזבתי את מקום העבודה שלי לטובת דרך חדשה, וגם “המשרד”, הסדרה החביבה עליי בימים אלו, סגרה עונה שלישית. בחרנו לחגוג את המאורע באמצעות סחיבת השדכן של מבקרת הקולנוע של נענע, אפרת אסקירה, והטבעתו בקערית ג’לו צהוב. זה המקור, I’m your biggest flan, למי שלא מכיר. תודו שזו מתיחה מוצלחת.

אפרת מציגה את השדכן בג'לי. צילום: רן יניב הרטשטיין, cc-by-sa

פרת מציגה את השדכן בג'לי. צילום: רן יניב הרטשטיין, cc-by-sa

צילומים (1, 2): רן יניב הרטשטיין, cc-by-sa