מקור 1: רק הושק וכבר מעצבן

נראה שמישהו באתר “מקור 1” החדש שכח לעדכן את תנאי השימוש, והשאיר שם את הסעיף שעורר מהומות עוד כשהופיע בתנאי השימוש של אתר “ישראלי”, ולבסוף בוטל בלחץ הבלוגרים.

סעיף 13 בתנאי השימוש של “מקור 1” קובע (ההדגשה שלי):

הנך מסכים במפורש כי העלאת תכנים לאתר, לרבות לכל מקום באזור הגולשים באתר על ידך, מקנה למערכת רשיון לפרסם ולהשתמש בתכנים אלו בכל מקום שהוא ועשיית כל שימוש שהוא, תוך הזכרת שמו של יוצר התוכן או תוך השמטתו, בתמורה או שלא בתמורה, לרבות, אך מבלי למעט, הצגה בפומבי של התוכן במסגרת האתר או שלא במסגרתו, עריכתו, שינויו, העברתו לצד שלישי לצורך פרסומו, עשיית כל שימוש אחר, בין מסחרי ובין שאינו מסחרי, וכיו”ב, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא כל תמורה שהיא למי שיצר את התוכן האמור, גם במקרים בהם ייווצרו הכנסות בגין השימוש בתכנים אלו.

בישראלי, כאמור, שונה הסעיף כך שהגולשים יקבלו קרדיט על יצירתם. כך נראה הסעיף אחרי התיקון (ההדגשה שלי):

הנך מסכים במפורש כי העלאת תכנים לאתר, לרבות לכל מקום באזור הגולשים באתר על ידך, מקנה למערכת רישיון לפרסם ולהשתמש בתכנים אלו בכל מקום שהוא ועשיית כל שימוש שהוא, תוך הזכרת שמו של יוצר התוכן, בתמורה או שלא בתמורה, לרבות, אך מבלי למעט, הצגה בפומבי של התוכן במסגרת האתר או שלא במסגרתו, עריכתו, שינויו, העברתו לצד שלישי לצורך פרסומו וכיו”ב, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא כל תמורה שהיא למי שיצר את התוכן האמור, גם במקרים בהם ייווצרו הכנסות בגין השימוש בתכנים אלו.

תגובות

פרסום תגובה

עליך להתחבר כדי להגיב.