תריבעב דיפויק ייקוא קשוה

אתר הכרויות הגיקים אוקיי קיופיד השיק גירסת בטא בעברית.

okcupid-hebrew-homepage.gif

כמחווה לשפה המשונה הזאת שלנו, הלוגו שלו מוצג בכתב ראי:

okcupid-hebrew-mirror-logo.gif

מן הארכיב: בקרוב אוקיי קיופיד בעברית